Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Giáo dân Đồng Tháp cần phải bắt và xử lý linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét