Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Phan Kim Khánh, tay sai Việt tân sẽ bị đưa ra Tòa án ở Thái Nguyên 25/10...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét