Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Hà Sỹ Phu và điệp khúc "thân Tàu"Hà Sỹ Phu là một trong cây bút "lý luận" trong làng "nhân sỹ trí thức
dân chủ Việt". Tuy nhiên điểm qua một vài "lý luận chống cộng" của vị
"lão làng zân chủ" này ta lại thấy thứ lập luận quen thuộc, lặp đi lặp
lại bất chấp chứng cứ, sự thật. Bó tay thực sự