Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Ai mới là kẻ ăn bám xã hội?

Trên Triết học đường phố có đăng bài “Lực lượng đi làm và ăn bám ở Việt Nam” với liệt kê số liệu nhìn có vẻ khoa học. Bài này được phong trào Con đường Việt Nam và nhiều trang web phản động như “Nhật ký yêu nước” Mỹ đăng tải lại và cũng khiến phong trào này ra vẻ trí thức. Đưa ra các số liệu rất hoành tráng, tác giả bài viết chủ yếu khẳng định rằng Cơ quan An ninh và các thành phần làm nhà nước đều là các lực lượng ăn bám.
 
 
Chỉ riêng một thiếu sót khiến đống dữ liệu của Triết học Đường phố đưa ra không đảm bảo đó là không ghi rõ nguồn gốc của các số liệu đưa ra:
 
“Lực lượng sản xuất và ăn bám: Việt Nam có 57 triệu người trong lực lượng lao động.
Việt Nam có 11 triệu người ăn lương biên chế nhà nước. Biên chế nhà nước ở đây là biên chế Trung Ương và Tỉnh trong bộ hành chính như Ủy Ban, Sở, Bộ. Chưa tính biên chế Công An, Quốc Phòng (Quân Đội) và các doanh nghiệp quốc doanh, liên doanh quốc tế và bán tư nhân (chiếm 19.2% của lực lượng lao động).
Trong biên chế Công An (bao gồm An Ninh Mạnh, Cảnh Sát Giáo Thông, Công An Nhân Dân, Cảnh Sát Cơ Động, Cảnh Sát Trật Tự) thì có tầm 5 triệu người làm toàn thời gian và bán thời gian, chiếm 8.77% của lực lượng lao động.
Trong biên chế Quốc Phòng (Quân Đội, Hải Quân, Không Quân) thì có tầm 5 triệu người, gồm lính và sĩ quan, chiếm 8.77% của lực lượng lao động.
Trong biên chế của các công ty quốc doanh (như Petrol Việt Nam, BKAV, VTV, Viettel) thì ước tính có trên dưới 3 triệu người, chiếm 5.26%.
Tổng cộng, trong lực lượng 57 triệu người của Việt Nam, có 24 triệu người làm cho chính phủ, nghĩa là ăn bám ngân sách của nhân dân, chiếm 42%.
Nghĩa là số lượng người đi làm, sản xuất sản phẩm hay dịch vụ cho xã hội chỉ chiếm 48% hoặc 27.36 triệu người.
Nghĩa là gần phân nửa lực lượng lao động ở Việt Nam đang sản xuất, còn phân nửa kia thì ăn bám phân nửa đang sản xuất.
Nghĩa là bạn làm 1 ổ bánh mì thì có 1 người khác ăn hết phân nửa ổ bánh mì của bạn.”
Nếu cho rằng tất cả các thành phần không tạo ra của cải vật chất, tức “sản xuất sản phẩm” đều là ăn bám thì cái người viết bài viết này đây cũng là “ăn bám”. Và toàn bộ các nhà đấu tranh “Rận chủ” như Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trịnh Anh Tuấn… cũng chỉ là lũ “ăn bám”. Họ không có khả năng có công ăn việc làm, không tạo ra của cải vật chất, chỉ biết “rạch mặt ăn vạ” kiểu Chí Phèo để vòi tiền hải ngoại và ngửa tay xin “fund” từ các ngân quỹ hỗ trợ của Mỹ. Lực lượng ăn bám Rận chủ trẻ  tuổi không làm được gì khác ngoài việc ăn bám bố mẹ làm trong nhà nước hoặc kinh doanh  ngoài xã hội.
 
Triết học Đường Phố và các cây bút chống chính quyền trên website này cũng là các thành phần như vậy. Nah Sơn với phong trào Zombie Nguyễn chỉ là thằng ăn bám chưa có công ăn việc làm. Nguyễn Hoàng Huy, admin của Triết học Đường Phố cũng có sản xuất được cái gì có giá trị cho xã hội đâu, chỉ biết chém gió nhăng cuội và bày ra một chỗ cho lũ “ăn bám” lên chém gió nhăng cuội.
 
Trong khi ấy, nếu không có các cơ quan nhà nước vận hành đều đặn công việc ở trong nước thì mọi hoạt động xã hội đều dừng lại hết. Không có các cơ quan An ninh, Quân đội thì chắc Việt Nam đã sớm bị những quốc gia đầy dã tâm như Hoa Kỳ nuốt chửng. Như vậy, có vẻ đúng với ước nguyện của những nhà Rận Chủ Việt Nam.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét