Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Ngôi nhà của rận


Anh chàng bán khoai Lê Hoàng mới đây đã vẽ ra bức phác họa “Ngôi nhà Dân chủ”. Chắc anh Lê Hoàng phải có một nguồn cảm hứng lớn lao do được tẩy não bởi truyền thông của đám Rận, Thưa với anh, Dân Chủ không phải một ngôi nhà, Dân Chủ là một chế độ của cạnh tranh và thúc đẩy cạnh tranh. Ngôi nhà mà anh mong muốn là một ngôi nhà đậm đà bản sắc Việt với triết lý: “Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Nhưng ở một thể chế Dân chủ, không đá nhau thì không tồn tại. Đó là thể chế của Gà Chọi.
Dù cho Việt Nam chưa có Dân Chủ, nhưng nhìn vào các nhà đấu tranh hiện nay cũng có thể tưởng tượng ra cấu trúc của một ổ Rận mà các rận đang cố gắng xây dựng sẽ như thế nào.
Ngôi nhà của rận, Danchuonline Ngôi nhà dân chủ
1. Hiến pháp: Hiến Pháp của Rận có thể hiểu là bản Hiến Chương 2015 do Đoan Trang soạn thảo. Nội dung chính của Hiến Chương: Những ai tuân theo thì được bảo vệ, những ai không tuân theo sẽ bị tiêu diệt.
2. Lập pháp: Có thể mô tả mấy điều như thế này về Hệ thống Lập Pháp của các  Rận: Luật Rừng. Luật Rừng này dựa trên nguyên tắc của Hiến Chương 2015 do Đoan Trang soạn thảo ra. Luật Rừng không cần phải có sự đồng thuận của toàn Rận, mà chỉ cần các Rận thân thiết với Đoan Trang tự đề xướng và Đoan Trang xét duyệt.
3. Hành Pháp: Lê Hoàng đề xướng Pháp trị. Pháp trị ở đây có thể hiểu là nhất nhất tuân thủ Hiến chương 2015. Hiến chương này được áp dụng xuống tất cả các tổ chức ngoại vi khác trong sự kiểm soát của vòi bạch tuộc Đoan Trang. Cách hành pháp hữu hiệu nhất: Ai không nghe lời, đem bôi nhọ bằng truyền thông, đặc biệt là qua facebook. Người chịu tội sẽ bị tẩy chạy, bị đặt vào vòng phi pháp. Mọi ý kiến phản biện cũng sẽ chịu cảnh dè bỉu, đạp bỏ, nói xấu, nói hcung là bị đẩy ra khỏi ổ Tận
4. Tư pháp: Các Rận không được phép có ý kiến gì hết. Rận chỉ được phép lên tiếng khi nào Đoan Trang hay tay sai nào của Đoan Trang cho phép. Sẽ không có môi trường truyền thông tự do gì cả (nhìn những điểm trên là các độc giả đủ thấy việc chúng ta phải tự do theo cách của Đoan Trang và tay sa như thế nào.
Đó chính là cấu trúc của ổ Rận mà một loạt các tổ chức tự xưng là Đảng phái, tổ chức Xã hội dân sự, tổ chức vận động, môi sinh Công đoàn, Tôn giáo từ thiện đang lóp ngóp xây tổ.
 Giai điệu Tổ quốc tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét