Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI HAY TỰ DO NỔI LOẠNKhi dự luật về Luật hội được đăng tải trên website của Bộ Nội Vụ để trưng cầu ý kiến của người dân, nhiều cây viết đã lên tiếng góp ý về Luật về hội, luận điểm chính của các góp ý này đều nhấn mạnh đến Quyền tự do lập Hội. Quyền tự do lập Hội được nói đến trong 1 năm nay từ khi khái niệm Xã hội dân sự được lặp đi lặp lại bởi truyền thông lề trái. Tự do lập hội theo truyền thông lề trái mong muốn, đó là tự do thành lập các tổ chức không chịu sự quản lý của nhà nước, để ai thích làm gì thì làm, nói gì thì nói, thích nhận tiền của phe cánh nào cũng được. 

Nhìn lại các hội nhóm nói nhiều về Tự do lập hội đều là những hội nhóm có dây dính đến các âm mưu lật độ chính quyền được lái hướng bởi các thành phần hải ngoại, mà đứng đầu là Việt Tân, hoặc là các thành phần trí thức bất mãn với chính quyền  muốn chiếm quyền ảnh hưởng tới dư luận để tác động tới chính trị. Qua đó, người dân sẽ dễ dàng nhận ra rằng đòi hỏi tự do lập hội, trên thực tế là đòi hỏi tự do đấu tranh chính trị, tự do nổi loạn, tự do biểu tình để dễ dàng thực hiện các âm mưu lật đổ chính quyền. Đa số trong bọn họ đều mong đợi một cuộc biểu tình hỗn loạn như Mùa xuân Ả Rập, Cách mạng Cam ở Ucraina hay ở Hongkong...  Có thể điểm mặt các hội nhóm kịch liệt đòi hỏi Quyền tự do lập hội gồm: Diễn đàn Xã hội dân sự, Hội Anh em dân chủ, Mạng lưới Bloggers 258, Viện Isee... Nếu xem xét kỹ các hoạt động của họ sẽ thấy họ không thật sự vì một không gian Xã hội dân sự tự do mà vì động cơ quyền lợi nhóm nhiều hơn.

Diễn đàn Xã hội Dân sự do Nguyễn Quang A thành lập, được đặt nền tảng từ nhóm trí thứ 72 và sau đó đã làm cơ sở cho Văn đoàn độc lập và Hội nhà báo độc lập. Hướng tiếp cận chủ yếu của Văn đoàn độc lập và Hội nhà báo độc lập là muốn xây dựng bè cánh nhà văn, nhà báo để tấn công và các Hội nhà văn và Hội nhà báo chính thống. Các trí thức trong phe cánh này đều đã từng giữ các địa vị trong chính quyền trước đây, giờ không còn đủ lực hoặc đủ điều kiện để giữ, nhưng vẫn muốn can thiệp vào chính trị, nên đã cổ vũ quyền tự do lập hội để dễ dàng gây dựng phe cánh bên ngoài.

Hội Anh em dân chủ và Mạng lưới Bloggers 258, cùng với các hội nhóm ăn theo khác như Phong trào Con đường Việt Nam, Vì một Hà Nội xanh... trên thực tế đều nhận tiền của Việt Tân để tạo ra các phong trào biểu tình trên đường phố. Việt Tân rất mong muốn tạo ra các cuộc biểu tình đường phố, vừa làm dư luận, vừa mơi tiền tiền bà con hải ngoại, vừa lấy le với Hạ viện Mỹ qua chiêu bài Nhân quyền.  Đại diện cho những hội nhóm này, Nguyễn Văn Đài của Hội Anh Em dân chủ, với cái mác là luật sư đã dày công phân tích các khía cạnh pháp lý của quyền tự do lập hội. Nhưng những phân tích này không khách quan mà hoàn toàn chỉ để dẫn đến kết luận: Cần tự do lập hội, qua đó có thể tự do nổi loạn. 

Viện Isee so với Diễn đàn XHDS hay HAEDC thì hiền lành và ôn hòa hơn, cũng không có động cơ chính trị gì, quan trọng chỉ là chuyện làm ăn. Các quỹ của Mỹ hay EU đều có các ngân quỹ đầu tư cho Tự do lập hội, Tự do ngôn luận. Nếu tổ chức các hoạt động xoay quanh các khuôn khổ ấy sẽ nhanh chóng nhận được ngân quỹ. Cho nên, Viện Isee dù không có động cơ chính trị gì rõ rệt, nhưng lại trở thành quân bài chính trị.

Tự do lập hội không nên là cái cớ cho những kẻ muốn gây rối loạn trong nước. Luật về hội, cần thắt chặt hơn nữa để hạn chế những trường hợp lợi dụng quyền lập hội phục vụ mục đích cá nhân. Lập hội là để giúp nhà nước quản lý xã hội tốt hơn, tạo cộng đồng cố kết người dân, không phải để gây rối loạn và chia rẽ dân tình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét